ÜLDTINGIMUSED

  • Konteiner peab olema laaditud nii, et prahihulk ei oleks kõrgem kui konteineri           seinad ehk kuhjaga.
  •  Multiliftkonteineri maksimum kaal on 10 tonni.
  • Konteineri Tellija peab suhtuma heaperemehelikult temale usaldatud varasse ja tagama vara säilimise.
  • Konteineri Tellija peab tagama teenindavale veoautole selleks piisava teenindusruumi.
  • Peale konteineri laadimist sulgema ja lukustama konteineri uksed.
  • Konteineritarbija kohustub mitte konteineris prügi segama.
  • Täitke multilift konteiner ainult jäätmetega, mida taotluses taotleti.
  • Konteineri Tellija kinnitab, et ta on volitatud antud teenust tellima ja kasutama.

UA-136153089-1